Skolledning och administration

Hälsoteam

Christine Göransson

Deltagarstöd, samordnare för Fontänhus-kurser

Annika Bergström (tjänstledig)

Studie- och yrkesvägledare

Lärare

Alinde Thorén

Lärare i naturkunskap på allmän kurs, mentor

Eva Simmons

Lärare i naturkunskap och matematik på allmän kurs, mentor

Johanna Potter

Lärare i engelska på allmän kurs, mentor

Linda Hagberg

Lärare i svenska, samhällskunskap och pedagogik på allmän kurs, mentor

Talat Ibrahim

Lärare i SO och samhällskunskap på allmän och särskild kurs, mentor

Termeh Alavi

Lärare i matematik på allmän kurs

Ann Malmberg

Lärare i hälsa och friskvård på allmän och särskild kurs

Joakim Eriksson

Lärare på Omtag och i svenska grund och SO på allmän kurs

Karin Eriksson

Lärare i svenska, religion och färg och form på allmän och särskild kurs, mentor

Patrik Palm

Lärare i svenska, historia och kost på allmän kurs, mentor

Tatiana Drakinskaya

Lärare i matematik och förberedande naturkunskap på allmän och särskild kurs, mentor

Lokalvård och kök

Hakima Kaddiri

Lokalvårdare och köksansvarig

Är du osäker på vem du ska höra av dig till?