Allmän kurs

Du kan söka till allmän kurs på grundskolenivå eller på gymnasienivå, beroende på vilka ämnen du har med dig sedan tidigare. Båda kurser startar på höstterminen och vi tar tyvärr inte in deltagare under övriga perioder.


Allmän kurs på grundskolenivå är kursen för dig som saknar godkänt betyg i kärnämnen från högstadiet. På den här kursen läser du grundskoleämnen som motsvarar årskurs 9 tillsammans med din klass.


På grundkursen läser du följande ämnen:

 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Förberedande naturkunskap


Utöver de traditionella skolämnena läser du en profilkurs varje fredag som du väljer i samband med att du påbörjar studierna. Vi har i dagsläget fyra profiler: (1) Hälsa och balans, (2) Färg och form, (3) Pedagogisk profil, och (4) Deltagarstyrd rollspelsprofil. Du har även klass- och kursråd, tema, forum, gemensam (frivillig) frukost och olika tillvalsämnen att välja bland. Det kan finnas möjlighet att läsa enstaka ämnen på gymnasienivå även om du går grundkursen. Denna anpassning sker i samråd med undervisande lärare när du har börjat hos oss. Oftast behöver du gå allmän kurs på grundskolenivå ett läsår och kan därefter ansöka till allmän kurs på gymnasienivå.


Allmän kurs på gymnasienivå är för dig som är klar med grundskola och vill läsa mot en gymnasieexamen. På kursen läser du gymnasiegemensamma ämnen tillsammans med din klass. Under läsåret har vi även en del ämnesövergripande teman som varierar över åren. Studierna kan ge grundläggande behörigheter till högskola och yrkeshögskola.

På Mimi folkhögskola kan vi ge följande behörigheter på gymnasienivå:

 • Svenska och svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1b
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1


Vi erbjuder även särskilda behörigheter i vissa ämnen utöver dessa. Några exempel är Matematik 2, 3 och 4, Samhällskunskap 1a2 samt Naturkunskap 1a2 och 2.

Utöver de traditionella skolämnena läser du en profilkurs varje fredag som du väljer i samband med att du påbörjar studierna. Vi har i dagsläget fyra profiler: (1) Hälsa och balans, (2) Färg och form, (3) Pedagogisk profil, och (4) Deltagarstyrd rollspelsprofil. Du har även klass- och kursråd, tema, forum, gemensam (frivillig) frukost och olika tillvalsämnen att välja bland.

Vi anpassar undervisningsnivån och det kan finnas möjlighet att läsa ett enstaka ämne på grundskolenivå även om du går gymnasiekursen. Denna anpassning sker i samråd med undervisande lärare när du har börjat hos oss. Beroende på om du läst på gymnasiet tidigare eller har minst två års arbetslivserfarenhet kan tiden du behöver gå allmän kurs komma att variera från ett till tre år vid heltidsstudier. Studietakten kan anpassas efter behov.

När du läst allmän kurs på gymnasienivå och nått både omfattnings- och innehållskravet är du behörig till yrkeshögskola eller högskolestudier utifrån urvalsgruppen folkhögskola.


Ordinarie ansökningsperiod till höstterminen 2024 är 1 feb - 31 mars, men det går fortfarande att skicka in en sen ansökan. Sena ansökningar hanteras i mån av plats. 

Omtag

Omtag erbjuds för de deltagare vi ser inte klarar av kraven som ställs i våra behörighetsämnen. Vi tvingar ingen till att gå Omtag utan det väljs av de som vill gå kvar på skolan men inte kan fortsätta på allmän kurs. Om du är intresserad av att gå i Omtag kan du höra av dig till info@mimifolkhogskola.se. Antagning till Omtag sker fortlöpande.

 

Målet med Omtag är att arbeta med motivationen och lusten att lära och att bryta isolering. Tillsammans utforskar vi mål och möjligheter i studierna och i livet utanför skolan. I Omtag står gruppen i fokus i det att man får öva på socialt samspelt och att ingå i ett meningsfullt sammanhang. Man vänjer sig vid tanken att vara viktig för andra i en skolmiljö.

 

Kursen utformas tillsammans med deltagarna i syfte att använda deras erfarenheter till att stötta varandra och framtida deltagare i att bryta isolering. Av den anledningen är ett viktigt inslag att i trygga former dela erfarenheter av social stress, prestationsstress med mera. Vi arbetar aktivt mot rädslan att misslyckas. Tillsammans bollar lärare och deltagare idéer om vad som krävs för att överkomma utmaningen att ta sig till skolan och utformar arbetssätten därefter.

 

I Omtag är långsiktigheten viktig – det måste få ta tid och man måste få pröva sig fram för att kunna möta sina utmaningar på rätt sätt. Det är också viktigt att vi tillsammans avdramatiserar skolan och möjliggör för varandra att erövra en trygghet i att ta plats i klassrummet och göra sin röst hörd.

 

När man känner sig trygg nog i studierna kan man prova på att läsa enstaka behörighetsämnen eller att gå över till allmän kurs helt och hållet.


Du kan ansöka genom att kontakta Joakim Eriksson på 0738 - 116137 eller joakim.eriksson@mimifolkhogskola.se

Tillsammans

Tillsammans är inte en kurs som man behöver registrera sig på utan är ett ett kravlöst och meningsfullt socialt sammanhang för unga vuxna som inte studerar eller arbetar och har svårt att ta sig hemifrån. Vi utgår från gruppen och arbetar tillsammans för att våga ta steget att bryta isolering.


När? Tisdagar och torsdagar kl 13.30 - 14.10

Var? Var du vill - det är distans på Google Meet, Classroom


För att skapa struktur och förutsägbarhet ser varje träff ut på samma sätt. Det är två pass på 15 min med en paus på 10 min emellan. Gruppen samtalar kring mål, stora som små, och betydelsen av att faktiskt ha dem. Vid varje träff får alla möjlighet att formulera ett (litet) personligt mål som var och en sen jobbar med under veckan. Vi hämtar inspiration från gruppen, boken "Stressmart" och fontänhusens arbetssätt för att peppa och tipsa varandra. Mål för forumet är bl.a. att känna gemenskap stärka självkänslan bryta isolering våga drömma/planera framåt


Vem kan vara med? Tillsammans är för unga vuxna från 16 år och riktar sig främst till boende i kommuner där det finns ett Fontänhus (men det är inget krav). Fontänhuset möjliggör för deltagaren att ha en fysisk plats att komma till, eftersom Tillsammans är ett helt digitalt initiativ, och kan vara ett hjälpsamt verktyg i att komma hemifrån. Ingen registrering krävs, men 

Distanskurser

Vi har ett antal distanskurser som enbart vänder sig till medlemmar i Fontänhusen runt om i landet. Vi använder Google Meet och Classroom för att mötas i undervisningen. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Christine Göransson, christine.goransson@mimifolkhogskola.se eller ansvarig lärare, se längst ner på respektive kursinfo. Ansökan till höstens kurser öppnar 12 augusti. Vt-24 finns kurserna:

Hälsa & balans 1

Här du får ökad kunskap och medvetenhet om vad som motiverar och stärker dig och hur du kan förbättra din hälsa. Teori varvas med praktiska moment som avslappningsövningar, korta rörelsepass och lätta yogaövningar. Teman kan vara fysisk aktivitet, sömn, kost, alkohol & tobak, stress & återhämtning samt sociala relationer.

Längd: 15 veckor
Kursstart: 25 januari 2024
Tid: Torsdagar kl. 10.00 - 11.30
Plats: På vår digitala plattform Google Meet
För vem: Medlemmar på fontänhusen
Ansvarig lärare: Ann Malmberg, ann.malmberg@mimifolkhogskola.se

Hälsa & balans 2

För dig som gått kursen Hälsa & Balans 1 och vill fördjupa dig ytterligare i ämnet.

Längd: 15 veckor
Kursstart: 25 januari 2024
Tid: Torsdagar kl. 13.30 - 15.00
Plats: På vår digitala plattform Google Meet
För vem: Medlemmar på fontänhusen
Ansvarig lärare: Ann Malmberg, ann.malmberg@mimifolkhogskola.se

Egenmakt & hälsa

Den här kursen är för dig som vill få råd och coachning kring din egen hälsa. Kursen är upplagd som ett hälsosamtal där vi tillsammans diskuterar hur vi kan skapa sundare vanor. Du får göra en egen hälsoplan och hjälp att formulera mål, delmål och en realistisk tidsplan. Även små förändringar kan ge stora effekter för hälsan på lång sikt!

Längd: 15 veckor
Kursstart: 23 januari 2024
Tid: Tisdagar kl. 10.00 - 11.30
Plats: På vår digitala plattform Google Meet
För vem: Medlemmar på fontänhusen
Ansvarig lärare: Ann Malmberg, ann.malmberg@mimifolkhogskola.se

Arabiska för nybörjare

Arabiska för nybörjare är en kurs som riktar sig till dig som vill lära dig grunderna i det arabiska språket. Vi kommer att lära oss att skriva och uttala det arabiska alfabetet samt språkets basgrammatik. I slutet på kursen kommer du att kunna läsa och skriva enkla och korta texter och behärska hälsningsfraserna. Du kommer kunna kommunicera på arabiska om enkla och familiära ämnen som att presentera dig själv, din familj och dina intressen. Under kursen kommer vi också att bekanta oss med den arabiska kulturen och traditionerna.

Längd: 15 veckor
Kursstart: 23 januari 2024
Tid: Tisdagar kl. 13:15-14:30
Plats: På vår digitala plattform Google Meet
För vem: Medlemmar på fontänhusen
Ansvarig lärare: Talat Ibrahim, talat.ibrahim@mimifolkhogskola.se

Budget i vardagen

I den här kursen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper i privatekonomi. Tillsammans utforskar vi olika metoder för sparande och hur man kan tänka för att inte låta sig luras av "bra" erbjudanden. Vi övar på problemlösningsförmåga och arbetar efter teman som hållbar konsumtion och budget i vardagen.

Längd: 15 veckor
Kursstart: 26 januari 2024
Tid: Fredagar kl. 13:30–15:00
Plats: På vår digitala plattform Google Meet
För vem: Medlemmar på fontänhusen
Ansvarig lärare: Tatiana Drakinskaya, tatiana.drakinskaya@mimifolkhogskola.se

Kurser i samverkan

Mimi folkhögskola har även kurser i lokalerna hos Fontänhuset Göteborg, Föreningen Kvinnocenter i Bergsjön och Föreningen Grunden Göteborg. Endast medlemmar som är aktiva i dessa verksamheter kan söka kurserna.

Mimi folkhögskola drivs av Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset, en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Om din verksamhet har frågor eller känner att ni vill engagera er i föreningen är ni varmt välkomna att kontakta rektor Hannes Lundkvist på hannes.lundkvist@mimifolkhogskola.se

Har du frågor om våra kurser?