Vanliga frågor och svar

Kostar det att studera hos oss?

Det kostar inget att gå våra kurser och på vår allmänna kurs kan du låna den utrustning som behövs (läromedel och iPad). Vi bjuder även på kaffe och te samt frukost en dag i veckan och betalar för resor som görs i studierna (t.ex. vid studiebesök eller liknande). Övriga måltids- och resekostnader står du själv för.


Vår allmänna kurs är CSN-berättigad, vilket betyder att du kan få bidrag och/eller lån för att kunna finansiera dina studier. Läs mer om vad du har rätt till och hur du kan söka det här.


I vissa fall kan du söka aktivitetsersättning från Försäkringskassan för att finansiera dina studier. Du som är mellan 19 och 29 år kan söka aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

Kan man göra studiebesök innan man ansöker?

Vi tar gärna emot studiebesök från personer som är intresserade av att gå på skolan eller som arbetar inom verksamheter som är intresserade av att veta hur vi jobbar. På studiebesöken träffar du en i personalen som berättar om vad som är speciellt för just vår skola och du har även chans att ställa frågor och se hur skolan ser ut. Vi brukar även be någon av våra deltagare göra en runtdur på skolan med de som tycker att det känns okej. Ett studiebesök brukar ta 20–30 min och brukar oftast erbjudas på onsdagar. Är du intresserad av att få en tid för studiebesök kan du skicka in en förfrågan till info@mimifolkhogskola.se.

Hur går antagningsprocessen till?

För att ansöka till skolan skickar du in en ansökan via vår hemsida till den kurs du är intresserad av.


Du kan endast söka till vår allmänna kurs till höstterminen och den ansökan är öppen hela februari och mars. Du skickar då in en ansökan via vår hemsida. Ansökan ska innehålla ett kort personligt brev om varför du söker till just vår skola samt tidigare betyg och personbevis. Betygen skickas in för att vi ska veta vad du behöver läsa för ämnen och personbeviset bekräftar att du som söker själv har skickat in ansökan. Vi prioriterar inte efter tidigare betyg i antagningen – dina chanser att bli antagen påverkas inte av om dina tidigare betyg är höga eller inte.


Efter att du skickat in din ansökan får du ett mail på den mailadress du registrerat med en kallelse till en antagningsintervju. Det är viktigt att du svarar på detta mail och bekräftar din tid. Det är också viktigt att du dyker upp på din tid eller meddelar förhinder i förväg. Vi har ont om tider och kan tyvärr inte ge fler tider till de som inte svarar eller meddelar förhinder. Ha även koll på din skräppost så att kallelsen inte har hamnat där. Har det gått lång tid efter att du skickat in din ansökan utan att du fått ett mail från oss kan du skriva till info@mimifolkhogskola.se.


antagningsintervjun träffar du två personer från personalen på skolan. Under intervjun kommer du få frågor om dina tidigare erfarenheter och dina behov av stöd och förutsättningar för att klara av studier. Du får här även chans att ställa frågor om skolan samt berätta vad just du skulle behöva för stöd av oss. Du kan ta med dig en anhörig eller kontaktperson till intervjutillfället men under själva intervjun behöver de vänta utanför.


Efter intervjun behöver du vänta tills antagnings-perioden är slut innan du får antagningsbesked. Vi lämnar vanligtvis ut besked i början av juni på mailadressen du registerat. Om du blir antagen eller får en reservplats måste du svara på vårt mail för att få behålla platsen. Se därför till att ha koll på din inkorg och din skräppost under denna period för att inte riskera att missa beskedet. När vi väljer ut vilka vi ska anta till vår allmänna kurs prioriterar vi utifrån (1) behov av att studera på en skola med vår inriktning, och (2) förutsättningar att klara av studierna. Vi tar även hänsyn till gruppens mångfald och dynamik i antagningsprocessen.

Kan man gå på skolan om man har andra diagnoser?

Alla som går på skolan behöver i första hand identifiera sig med vår målgrupp som är personer med erfarenheter av psykisk ohälsa. Vi riktar oss inte i första hand till personer med NPF-diagnoser, men ofta överlappar dessa målgrupper och vi är därför vana vid att arbeta med svårigheter som kan vara kopplade till autism, adhd, add, med mera. Dessa svårigheter är dock inget vi tar hänsyn till när vi antar, vilket innebär att vi inte antar personer med en NPF-diagnos om personen inte samtidigt identifierar sig med vår målgrupp. Vi är i första hand duktiga på psykisk ohälsa och vår verksamhet är därför i huvudsak utformad efter det.


Om du under din skoltid haft behörighet till särskola hänvisar vi dig till andra skolor, som vi vet kan erbjuda dig bättre stöd.

Kan man läsa hos oss om man har svenska som andraspråk?

Ja, på vår allmänna kurs erbjuder vi svenska som andraspråk på grundskolenivå och på gymnasienivå. Det innebär att du behöver vara klar med SFI D-nivå.


På vår särskilda kurs på Kvinnocenter i Bergsjön erbjuder vi språkundervisning på lägre nivåer för deras medlemmar. 


Om du har svenska som andraspråk har du rätt till språkligt stöd och har även rätt att påverka hur detta stöd ser ut under tiden du studerar hos oss.

Får man busskort när man studerar hos er?

Ja, om du går allmän kurs och är under 20 år har du möjlighet att få busskort (t.o.m. vårterminen det år du fyller 20 år). Kontakta din hemkommun för att ansöka om skolkort.

Vilka läsårstider har vi?

Höstterminen 2023 har terminsstart 14 augusti och julavslutning 15 december. Vi har studiedag 1 september och höstlov 30 oktober till 3 november.


Vårterminen 2024 har terminsstart 8 januari och sommaravslutning 7 juni. Vi har studiedag 19 januari och sportlov 12 februari till 16 februari och påsklov 1 april till 5 april. Röda dagar är 29 mars, 1 maj, 9–10 maj och 6 juni.

Hur sjukanmäler man sig?

Du sjukanmäler dig genom att logga in på SchoolSoft via vår hemsida med det användarnamn du fått från oss. Se till att du går in på SchoolSoft via vår hemsida och att det står överst att du är deltagare. Kom ihåg att anmäla till Försäkringskassan när du är sjuk.

Hur länge studerar man hos oss?

Alla som blir antagna till allmän kurs på vår skola får en individuell studieplan beroende på tidigare erfarenheter och behov. På allmän kurs behöver du läsa olika länge beroende på hur många betyg du har med dig sedan tidigare. Saknar du grundskolebetyg i svenska, matematik, engelska och/eller samhälls-kunskap behöver du gå minst ett år på grundskole-nivå. På gymnasienivå går du tre år för att få en examen, men kan tillgodoräkna ett år för varje 800 poäng du har sedan tidigare. Du kan även tillgodoräkna ett år om du har minst 2 års arbetslivs-erfarenhet. Behöver du ett lägre studietempo kan du läsa kursen långsammare under fler år. TIll allmän kurs tar vi in deltagare till höstterminen men inte under årets gång eller till våren. 


Våra särskilda kurser pågår terminsvis och går att läsa olika lång tid beroende på deltagarens behov och förutsättningar.

Hur mycket inflytande har man som deltagare på sina studier?

Folkhögskolans arbetssätt bygger på att deltagarna har stort inflytande över sina studier och över skolan. Redan vid din antagningsintervju sker en dialog om hur vi kan utforma dina studier på ett sätt som funkar för dig. Under tiden du går på skolan deltar du i olika forum där du kan påverka skolan utifrån dina förutsättningar. Våra deltagare har representanter som för fram deltagarnas synpunkter till ledningen och styrelsen. Utöver det finns tillfällen varje månad där var och en kan lägga sin röst digitalt eller i klassrummet i frågor som berör skolan. Vi har även mindre arbetsgrupper där var och en kan vara med och engagera sig i frågor som är viktiga för deltagarna, t.ex. trivsel- och arbetsmiljöfrågor, aktiviteter och kulturevenemang, påverkansfrågor och marknadsföring, pedagogiska frågor och frågor om hur vi tar emot och bjuder in nya och gamla deltagare, med mera. Vi har även regelbundna tillvalsämnen och föreläsningar på skolan utifrån deltagarnas önskemål.

Får man betyg? Får man en gymnasieexamen?

På folkhögskolor utfärdar man inte betyg. Folkhög-skolans pedagogik bygger på att vi utforskar ämnena tillsammans som jämlikar och inte som konkurrenter. Istället har vi behörigheter i de ämnen som krävs för att bli behörig till vidare studier. Det betyder att du blir godkänd i de behörighetsämnen du läser om du klarar närvarokravet på minst 60% i respektive kurs. För att bli godkänd på grundskolenivå krävs att du blir godkänd i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. För att bli godkänd på gymnasienivå krävs att du blir godkänd i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1b, samhällskunskap 1a1, naturkunskap 1a1, religionskunskap 1 och historia 1a1. Utöver behörigheterna behöver du även få godkänd omfattning, dvs. minst 60% närvaro på vardera av de hela läsår du studerar. Läser du i lägre studietakt behöver du studera längre för att klara omfattningen (t.ex. 1,5 år istället för 1 år om du läser 75% studietakt, eller 2 år istället för 1 år om du läser 50%. För att bli behörig till högskola och universitet krävs att du även läser svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Vi erbjuder även ytterligare behörighetsämnen, såsom matematik 2 och 3, naturkunskap 1a2 och 2 och samhällskunskap 1a2.


När du klarat alla behörigheter som krävs för en examen och omfattningskravet får du ett behörighets-intyg och ett studieomdöme som du kan använda för att söka in till vidare studier. Studieomdömet är en samlad bedömning i form av en gradering 1–4 av dina förmågor att studera vidare.


När du blir klar med dina studier eller om du avbryter och lämnar skolan får du ett intyg på vad du läst och klarat av under tiden du gått hos oss.

Kan jag tillgodoräkna tidigare betyg?

Du kantillgodoräkna tidigare betyg och då läsa färre än tre år på gymnasienivå. Det krävs minst 800 poäng eller 2 års yrkeslivserfarenhet på heltid sedan tidigare för att tillgodoräkna ett år. Har du minst 1600 poäng sedan tidigare kan du tillgodoräkna två år.

Får man lunch på skolan?

Nej, du behöver själv ta med dig det du vill äta under dagen. Vi har ett fint kök med flera kylskåp, frys, redskap, mikrovågsugnar och allt du kan behöva för att förvara och värma din lunch men vi bistår inte med själva maten. Vi strävar efter en så allergifri miljö som möjligt, så inga nötter tillåts i skolans lokaler.

Går man i en egen klass? Hur stora grupper har vi?

Du tillhör en klass som du läser de flesta ämnena tillsammans med. Klasserna är olika stora beroende på vilka ämnen våra deltagare behöver, men oftast består grupperna av mellan 10 och 20 deltagare. På de flesta lektionerna är det två lärare och under hela skoldagen finns deltagarstöd tillgängliga i skolans allmänutrymmen. Vi har ingen individuell under-visning, vilket innebär att du alltid ingår i en grupp, men eftersom vi vet om att många av våra deltagare tycker det är utmanande med sociala situationer försöker vi stötta var och en att ta ett steg i taget utifrån sina förutsättningar. Vi är väl medvetna om att det kan vara utmanande att vara i sociala sammanhang om man varit isolerad en längre tid. Det är dock viktigt att du har som långsiktigt mål att kunna ingå i det gemensamma lärandet eftersom det är något som utmärker folkhögskolans arbetssätt.

Vilka individuella anpassningar kan vi göra?

Vid din antagningsintervju pratar vi om vilka behov av stöd du behöver och vilka förutsättningar, styrkor och svårigheter just du har. Därefter gör vi en plan för hur du ska lägga upp dina studier på ett sätt som passar dig. Under tiden du studerar har du även en mentor som regelbundet stämmer av vad som fungerar bra och vad som vi behöver stötta upp med under studiernas gång. Exempel på individuella anpassningar vi kan göra är att vi anpassar studietempot och schemat, eller gör upp en plan för hur du ska ta dig an utmaningarna du står inför steg för steg, t.ex. genom stöttning i social träning eller ångest- och stresshantering. Vi kan tyvärr inte erbjuda alltför individualiserade studier, t.ex. att du arbetar helt enskilt eller på distans, eftersom folkhögskolans pedagogik bygger på att man deltar i ett gemensamt lärande. Däremot kan vi stötta dig i att steg för steg vänja dig vid att vara en del av en grupp och ta del av det gemensamma lärandet successivt, under former som känns trygga för dig, så att du inte känner att det blir alltför utmanande eller oöverstigligt på en gång. 

Hur ser schemat ut en vanlig vecka? Vilka ämnen läser man?

Om du läser heltid, det vill säga 100% studietakt, behöver du ha minst 20 timmars undervisning på ditt schema. Du kan läsa i lägre studietakt men behöver då vara medveten om att det påverkar hur många år du behöver studera för att klara examen och att det kan påverka ersättning du får från CSN eller Försäkringskassan. Läser du heltid har du ett schema där du går 10.40–16.00 på måndagar och 9.00–14.20 övriga dagar. På alla pass har vi bensträckare var 40:e minut och varje dag har vi lunch på 60 min.


Under din antagningsintervju görs en studieplan och ett schema för ditt första läsår utifrån vilka ämnen du behöver och dina förutsättningar att studera. Schemat innehåller både behörighetsämnen och ämnen som du läser som inte leder till behörigheter utan i huvudsak syftar till att stärkas på ett personligt plan och att växa som människa på olika sätt. Du kan läsa om vilka behörighetsämnen som ingår på "Kurser och antagning". På fredagar har vi profilkurser som du får välja när du blir antagen. Detta läsår har vi fyra profiler: (1) hälsa och balans, (2) färg och form, (3) pedagogisk profil, och (4) deltagarstyrd rollspelsprofil.

Går det att läsa delvis eller helt på distans?

Vi har ingen distanskurs för allmän kurs i nuläget. Det betyder att alla studier på allmän kurs bedrivs på plats i våra lokaler på Andra Långgatan 29 i Göteborg. Vi erbjuder inte heller hybridstudier. Däremot kan du läsa i lägre studietakt om det är för utmanande att vara i skolan fem dagar i veckan. Vi är vana vid att möta deltagare som varit isolerade en längre tid och har former för att stötta dessa i att successivt vänja sig vid att vara i skolmiljöer. 


Våra distanskurser är till för medlemmar i våra huvudmannaorganisationer och ger inte heller några behörigheter.

Behöver man prata inför grupp eller delta i grupparbeten?

Folkhögskolans arbetssätt bygger på ett gemensamt lärande, vilket betyder att man förväntas kunna arbeta till viss del i grupp. Vi är dock medvetna om att många av våra deltagare utmanas mycket av detta och har former för att stötta dig i att steg för steg vänja dig vid att vara en del av en grupp och ta del av det gemensamma lärandet successivt, under former som känns trygga för dig, så att du inte känner att det blir alltför utmanande eller oöverstigligt på en gång. Det viktiga är inte att du känner dig redo att ta den utmaningen direkt, utan att du är inställd på att ha det som mål under tiden du studerar hos oss.

Vilka specialpedagogiska insatser erbjuder vi?

Vår personalgrupp arbetar kontinuerligt med att utforma en tydliggörande pedagogik så att vår undervisning ska bli så tillgänglig och tydlig som möjligt för alla deltagare som går hos oss. Vår personal utbildas också kontinuerligt i frågor som rör psykisk ohälsa/sjukdom och de uttryck det kan ta sig i klassrummet och på skolan.


Vi får stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten för insatser som i första hand är kopplade till svårigheter orsakade av psykisk ohälsa. Vi har två deltagarstöd på skolan som finns tillgängliga under hela skoldagen för att stötta våra deltagare att ta sig igenom skoldagen trots de hinder och svårigheter som kan finnas. Utöver det har vi också extra lärartäthet för att kunna stötta våra deltagare bättre i klassrummet. Personer som har rätt till stöd från SPSM (t.ex. om du har fysiska eller psykiska nedsättningar, neuropsykiatriska eller medicinska diagnoser, dyslexi m.m.) har du även rätt att påverka det stöd skolan planerar att sätta in. Detta tas alltid upp under våra antagningsintervjuer.

Har du inte fått svar på din fråga?